MISSNET kablovska televizija

Kablovska televizija Vam omogućava kvalitetan prijem velikog broja regionalnih i svjetskih zemaljskih i
satelitskih TV programa, koji su odabrani na osnovu kontakta sa našim korisnicima.

Oslobodite se brige oko postavljanja i održavanja svojih antena.

Istovremeno korištenje optičkih i koaksijalnih kablova ubrzava instalaciju, smanjuje kompleksnost i
potrebu za održavanjem mreže, a sa druge strane omogućuje kvalitetan prenos u jako velikom
propusnom opsegu, koji je daleko veći od prenosnog opsega telefonskih parica.

Analogna televizija

Analogna televizija uključuje odabrane
informativne, dokumentarne, zabavne i
dječije programe na preko 60 kanala, od kojih
je većina dostupna na našem jeziku.

digitalna televizija

Digitalna televizija uključuje
preko 160 domaćih, regionalnih i stranih
TV kanala različitih žanrova sa više
od 20 kanala u visokoj HD rezoluciji.

MISSNET kablovsku televiziju možete pronaći i u
MISS.NET DUO I TRIO paketima i PP paketu.