FIKSNA TELEFONIJA
telefonijaUsluga fiksne telefonije koju Vam nudi Missnet doo predstavlja tehnologiju prenosa govora preko mreža baziranih na IP protokolu. IP fiksna telefonija trenutno bilježi eksponencijalni rast broja korisnika, i očekuje se da će u budućnosti 80% ukupnih telefonskih razgovora u svijetu biti zasnovano na prenosu putem interneta (VoIP - Voice over IP). Kompletan cijenovnik sa cijenama poziva
FIKSNA TELEFONIJA
PRVI PRIKLJUČAK
PONOVO PRIKLJ. POSLIJE ISKLJ. (PO PRIKLJUČKU)
MJESEČNA PRETPLATA
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 KM
10 KM
6 KM
Niz je prednosti koje usluga IP fiksnog telefoniranja nudi korisnicima u odnosu na klasično fiksno ili mobilno telefoniranje:

missnetbullet32višestruko smanjeni troškovi poziva
missnetbullet32besplatno telefoniranje unutar mreže Missnet doo, Elta-kabel doo i TXTV doo
missnetbullet32znatno bolja kvaliteta zvuka prilikom ostvarenja poziva u odnosu na klasičnu telefoniju
missnetbullet32mogućnosti dodavanje videa za ostvarenje video poziva ili telekonferencije
missnetbullet32mogućnost svakodnevnog uvida u ostvareni promet i troškove
missnetbullet32mogućnost ličnog ograničavanja mjesečnih troškova
missnetbullet32preusmjeravanje poziva i dr.
Finansijski gledano, korisnici imaju mogućnost da smanje svoje mjesečne troškove za telefon, jer su pozivi unutar naše mreže besplatni, a pozivi prema inostranstvu povoljniji i do 70%.Svi korisnici kablovske televizije imaju mogućnost ostvarenja fiksnog telefonskog priključka, bez dodatnog razvođenja instalacije. Takođe, usluga fiksnog telefoniranja ne obavezuje korisnike da koriste i uslugu kablovskog interneta.Usluga prenosivosti broja omogućuje Korisniku da promijeni postojećeg operatera davaoca usluge fiksnog telefoniranja i postane Korisnik MissNet usluge fiksnog telefoniranja i pritom zadrži svoj postojeći telefonski broj na određenoj geografskoj lokaciji.
Close Menu