Ko želi jeftiniji i kvalitetniji fiksni telefon?

Usluga fiksne telefonije koju Vam nudi Missnet doo predstavlja tehnologiju prenosa govora preko mreža
baziranih na IP protokolu. IP fiksna telefonija trenutno bilježi eksponencijalni rast broja korisnika, i očekuje se
da će u budućnosti 80% ukupnih telefonskih razgovora u svijetu biti zasnovano na prenosu
putem interneta (VoIP – Voice over IP).

Uslugu fiksnog telefona možete pronaći i
u kablovskim i optičkim TRIO paketima i PP paketu

pp2022

Prednosti koje usluga IP fiksnog telefoniranja nudi korisnicima u odnosu na klasično fiksno ili mobilno telefoniranje:

Pozivi prema
inostranstvu
povoljniji i do 70%

Bez dodatnih
razvođenja
instalacija

Zadržavaš
svoj postojeći
telefonski broj

Smanjeni troškovi poziva
Besplatno telefoniranje prema svim fiksnim mrežama u BiH
Znatno bolja kvaliteta zvuka tokom poziva u odnosu na klasičnu telefoniju
Dodavanje videa za ostvarenje video poziva ili telekonferencije
Svakodnevni uvid u ostvareni promet i troškove
Mogućnost ličnog ograničavanja mjesečnih troškova
Preusmjeravanje poziva i dr.

Cijene poziva unutar BiH