Usluge

widescreen-tv-512new Kablovska televizija Vam omogućava kvalitetan prijem velikog broja regionalnih i svjetskih zemaljskih i satelitskih TV programa, koji su odabrani na osnovu kontakta sa našim korisnicima.
Oslobodite se brige oko postavljanja i održavanja svojih antena. Istovremeno korištenje optičkih i koaksijalnih kablova ubrzava instalaciju, smanjuje kompleksnost i potrebu za održavanjem mreže, a sa druge strane omogućuje kvalitetan prenos u jako velikom propusnom opsegu, koji je daleko veći od prenosnog opsega telefonskih parica. KATV15 Analogna televizija Analogna televizija uključuje odabrane informativne, dokumentarne, zabavne i dječije programe na preko 60 kanala, od kojih je većina dostupna na našem jeziku. Pregled kanala možete dobiti ovdje. Digitalna televizija Digitalna televizija uključuje preko 160 domaćih, regionalnih i stranih TV kanala različitih žanrova sa više od 10 kanala u visokoj HD rezoluciji.   purple-wifi-icon-1411newKablovski Internet je broadband (širokopojasni) servis koji omogućuje pristup korisnika globalnoj Internet mreži, korištenjem kablovske infrastukture kojom se distribuira i signal kablovske televizije. Kablovski internet paketi: Kablovski internet PRO paketi: tablicamissnetinternetpropaketi Prednosti kablovskog interneta:
missnetbullet32 Brz pristup internetu do 95 Mbps/ 6 Mbps
missnetbullet32 Stalni pristup internetu
missnetbullet32 Bez dodatnih troškova (npr. telefonski račun)
missnetbullet32 Bez zauzimanja telefonske linije (telefon/fax će Vam bit dostupan dok ste priključeni na kablovski internet)
missnetbullet32 Lakoća instalacije i korištenja
missnetbullet32 Štedi vaše vrijeme (lak i brz pristup internetu omogućava vam da riješite sve vaše internet potrebe u najkraćem mogućem vremenu).
Optički internet (FTTH) optic fiberweb je zadnja generacija tehnologije za pružanje širokopojasnog interneta, digitalne i analogne televizije, IPTV-a, telefonije i drugih naprednih servisa. Krajnjem korisniku se daje optičko vlakno za priključak na jedinstvenu komunikacijsku mrežu i pristup navedenim servisima. FTTH internet paketi: optičkinew   FTTH PRO internet paketi: optički internet poslovninew   Prednosti optičkog interneta:
missnetbullet32 Postizanje velikih brzina upload-a i download-a
missnetbullet32 Najpovoljnije cijene na BiH tržištu
missnetbullet32 Optička mreža od Korisnika do MISS.NET-ovog distributivnog centra je u potpunosti pasivna i nema elemenata koji bi mogli da utiču na pouzdanost servisa.
missnetbullet32 Skoro uvijek u 99% vremena brzina korisnikovog pristupa internetu odgovara brzini koju korisnik plaća, što kod operatera na tržištu na kojem smo prisutni nije slučaj.
missnetbullet32 Mogućnost korištenja čitave palete servisa putem istog terminalnog uređaja (internet, kablovska televizija, telefonija, VPN,…)
missnetbullet32 Neometan prenos podataka na velike udaljenosti.
missnetbullet32 Mogućnost korištenja statičke javne IP adrese
phone-28-xxlnewUsluga fiksne telefonije koju Vam nudi Missnet doo predstavlja tehnologiju prenosa govora preko mreža baziranih na IP protokolu. IP fiksna telefonija trenutno bilježi eksponencijalni rast broja korisnika, i očekuje se da će u budućnosti 80% ukupnih telefonskih razgovora u svijetu biti zasnovano na prenosu putem interneta (VoIP – Voice over IP). Kompletan cijenovnik sa cijenama poziva tablicamissnetfiksnatelefonija2   Niz je prednosti koje usluga IP fiksnog telefoniranja nudi korisnicima u odnosu na klasično fiksno ili mobilno telefoniranje:
missnetbullet32 višestruko smanjeni troškovi poziva
missnetbullet32 besplatno telefoniranje unutar mreže Missnet doo, Elta-kabel doo i TXTV doo
missnetbullet32 znatno bolja kvaliteta zvuka prilikom ostvarenja poziva u odnosu na klasičnu telefoniju
missnetbullet32 mogućnosti dodavanje videa za ostvarenje video poziva ili telekonferencije
missnetbullet32 mogućnost svakodnevnog uvida u ostvareni promet i troškove
missnetbullet32 mogućnost ličnog ograničavanja mjesečnih troškova
missnetbullet32 preusmjeravanje poziva i dr.
Finansijski gledano, korisnici imaju mogućnost da smanje svoje mjesečne troškove za telefon, jer su pozivi unutar naše mreže besplatni, a pozivi prema inostranstvu povoljniji i do 70%. Svi korisnici kablovske televizije imaju mogućnost ostvarenja fiksnog telefonskog priključka, bez dodatnog razvođenja instalacije. Takođe, usluga fiksnog telefoniranja ne obavezuje korisnike da koriste i uslugu kablovskog interneta. Usluga prenosivosti broja omogućuje Korisniku da promijeni postojećeg operatera davaoca usluge fiksnog telefoniranja i postane Korisnik MissNet usluge fiksnog telefoniranja i pritom zadrži svoj postojeći telefonski broj na određenoj geografskoj lokaciji.