Altphone

Missnet AltPhone
Missnet AltPhone je mobilna aplikacija koja omogućuje da svoj Miss.Net fiksni telefon uvijek imate kraj sebe. Pomoću ove aplikacije možete uputiti i primati pozive koristeći svoj mobilni telefon i Wi-Fi ili 3G internet. Cijene poziva su iste kao u standardnom Miss.Net cjenovniku. Aktivacija usluge je veoma jednostavna, preuzmete aplikaciju, ukucate aktivacijski kod koji dobijete od Miss.Net-a i spremni ste za korištenje.

alt4alt2 alt1 alt 3