Biraj pakete kablovskog interneta od 14/1 Mbps do 95/6 Mbps

Kablovski internet je broadband (širokopojasni) servis koji omogućuje
pristup korisnika globalnoj internet mreži, korištenjem kablovske infrastrukture
kojom se distribuira i signal kablovske televizije.

Optički internet za kvalitetnije internet iskustvo!

Optički internet (FTTH) je zadnja generacija tehnologije za pružanje širokopojasnog interneta,
digitalne i analogne televizije, IPTV-a, telefonije i drugih naprednih servisa.
Krajnjem korisniku se daje optičko vlakno za priključak na jedinstvenu komunikacijsku
mrežu i pristup navedenim servisima.

Postizanje velikih brzina uploada i downloada. Najpovoljnije cijene na BiH tržištu.
Korištenja palete servisa putem istog terminalnog uređaja (internet, kablovska televizija, telefonija, VPN,…).
Neometan prenos podataka na velike udaljenosti. Mogućnost korištenja statičke javne IP adrese.

MISS.NET internet možete pronaći i u
MISS.NET DUO I TRIO paketima.

kao i u OPTINET paketima zajedno sa
kablovskom televizijom i telefonom

MISS.NET internet možete pronaći i u
MISS.NET POSLOVNIM paketima.