KABLOVSKI INTERNET
purple-wifi-icon-1411new
Kablovski Internet je broadband (širokopojasni) servis koji omogućuje pristup korisnika globalnoj Internet mreži, korištenjem kablovske infrastukture kojom se distribuira i signal kablovske televizije.
KABLOVSKI INTERNET PAKETI
KABLOVSKI INTERNET
MISS.NET 1
BRZINA 12/0,76 Mbps
15 KM
MISS.NET 2
BRZINA 18/1 Mbps
20 KM
MISS.NET 3
BRZINA 30/1,28 Mbps
25 KM
MISS.NET 4
BRZINA 60/1,53 Mbps
40 KM
Sve cijene su sa uključenim PDV-om.
KABLOVSKI INTERNET PRO PAKETI
KABLOVSKI INTERNET
PRO PAKETI
MISS.NET 1 PRO
BRZINA 30/3 Mbps
42 KM
MISS.NET 2 PRO
BRZINA 48/4 Mbps
60 KM
MISS.NET 3 PRO
BRZINA 72/5 Mbps
78 KM
MISS.NET 4 PRO
BRZINA 95/6 Mbps
95 KM
Sve cijene su sa uključenim PDV-om.
Prednosti kablovskog interneta:

missnetbullet32Stalni pristup internetu
missnetbullet32Bez dodatnih troškova (npr. telefonski račun)
missnetbullet32Bez zauzimanja telefonske linije (telefon/fax će Vam bit dostupan dok ste priključeni na kablovski internet)
missnetbullet32Lakoća instalacije i korištenja
missnetbullet32Štedi vaše vrijeme (lak i brz pristup internetu omogućava vam da riješite sve vaše internet potrebe u najkraćem mogućem vremenu).
OPTIČKI INTERNET
Optički internet (FTTH) je zadnja generacija tehnologije za pružanje širokopojasnog interneta, digitalne i analogne televizije, IPTV-a, telefonije i drugih naprednih servisa.
Krajnjem korisniku se daje optičko vlakno za priključak na jedinstvenu komunikacijsku mrežu i pristup navedenim servisima.
OPTIČKI INTERNET PAKETI
OPTIČKI INTERNET
MISS.NET FTTH 1
BRZINA 10/1 Mbps
50 KM
MISS.NET FTTH 2
BRZINA 32/2 Mbps
70 KM
MISS.NET FTTH 3
BRZINA 64/4 Mbps
100 KM
MISS.NET FTTH 4
BRZINA 128/6 Mbps
130 KM
Sve cijene su sa uključenim PDV-om.
OPTIČKI INTERNET PRO PAKETI
OPTIČKI INTERNET
PRO PAKETI
MISS.NET FTTH 1 PRO
BRZINA 16/16 Mbps
250 KM
MISS.NET FTTH 2 PRO
BRZINA 32/32 Mbps
400 KM
MISS.NET FTTH 3 PRO
BRZINA 64/64 Mbps
680 KM
MISS.NET FTTH 4 PRO
BRZINA 128/128 Mbps
900 KM
Sve cijene su sa uključenim PDV-om.
Prednosti optičkog interneta:
missnetbullet32Postizanje velikih brzina uploada i downloada
missnetbullet32Najpovoljnije cijene na BiH tržištu
missnetbullet32Optička mreža od Korisnika do MISS.NET-ovog distributivnog centra je u potpunosti pasivna i nema elemenata koji bi mogli da utiču na pouzdanost servisa.
missnetbullet32Skoro uvijek u 99% vremena brzina korisnikovog pristupa internetu odgovara brzini koju korisnik plaća, što kod operatera na tržištu na kojem smo prisutni nije slučaj.
missnetbullet32Mogućnost korištenja čitave palete servisa putem istog terminalnog uređaja (internet, kablovska televizija, telefonija, VPN,...)
missnetbullet32Neometan prenos podataka na velike udaljenosti.
missnetbullet32Mogućnost korištenja statičke javne IP adrese
Close Menu