Promjena načina biranja telefonskih brojeva

Poštovani korisnici,
Regulatorna agencija za komunikacije BiH je u septembru 2016. godine donijela odluku o izmjenama i dopuni Pravila 39/2008 Upravljanje Planom brojeva za telefonske usluge u BiH, koje moraju primjeniti svi bh. operatori telekomunikacijskih usluga koji pružaju usluge fiksne telefonije, koje se odnosi na biranje (pozivanje) u fiksnoj telefonskoj mreži.
Prema toj odluci RAK-a, pozivanje korisnika u fiksnoj telefonskoj mreži (svim bh. mrežama) Bosne i Hercegovine od 1. oktobra ove godine obavljat će se tako što će se i unutar jedne/iste mrežne grupe, odnosno jednog/istog kantona u FBIH, prvo birati pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada pozivani korisnik, pa zatim njegov korisnički broj, što sada nije slučaj.
To znaći da čete i Vi od 1. oktobra ove godine sa Vašeg fiksnog telefona pri pozivanju drugog fiksnog telefona unutar jedne/iste mrežne grupe, odnosno istog kantona, najprije morati birati trocifreni pozivni broj kantona, a zatim (šestocifreni) telefonski broj korisnika da bi Vaša telefonska veza bila ostvarena, što sada nije slučaj s obzirom da je sada dovoljno birati samo šestocifreni telefonski broj korisnika unutar jedne/iste mrežne grupe/istog kantona.
Od 1. oktobra ćete morati najprije birati trocifreni predbroj mrežne grupe (03X za kantone u FBiH, 05X za RS i 049
za Distrikt Brčko ), pa zatim broj korisnika, da bi veza bila uspostavljena. Telefonski pozivi sa fiksnih brojeva koji nakon 1. oktobra budu birani bez odgovarajućeg predbroja, neće moći biti ostvareni.