Promjene u Analognoj TV šemi

Poštovani korisnici,

 

Obavještavamo Vas da će iz tehničkih razloga doći do promjene u Analognoj TV šemi:

  • FTV prelazi sa kanala S9 (161,25 MHz) na kanal S8 (154,25 MHz)
  • MTV adria , prelazi sa kanala S8 (154,25 MHz) na kanal C33 (567,25)