Potreban radnik

MISS.net d.o.o Bihać

Bosanskih kraljeva 2

Objavljuje konkurs za prijem radnika:

Potreban: 1 saradnik u marketingu i prodaji fizičkim licima
po principu “od vrata do vrata.”

Opis posla:

 • Uspostavljanje aktivnog poslovnog odnosa u svrhu zadanih ciljeva prodaje.
 • Privlačenje novih klijenata.
 • Sistematsko planiranje i terenski obilazak.
 • Poslovno i adekvatno predstavljanje Miss.neta u cilju zaštite interesa Miss.neta.

Kandidat treba ispunjavati slijedeće uslove:

 • Najmanje završenu srednju školu
 • Poželjno iskustvo u poslovima marketinga i prodaje.

Potrebna znanja i vještine:

 • Prodajne i pregovaračke vještine.
 • Proaktivan pristup radu.
 • Sposobnosti planiranja.
 • Efektivna komunikacija
 • Poznavanje tržišta.

Vašu biografiju možete dostaviti putem E-maila: missnet@missnet.ba
ili direktno na šalteru u Bihaću, ul. Bosanskih kraljeva 2.

PRIJAVE SLATI DO 21.06.2016god.