Zabava će biti održana
14.09.2018. godine
sa početkom u 20:00 časova
u hotelu "Kostelski buk" u Bihaću.

POTVRDA DOLASKA