tvKablovska televizija Vam omogućava kvalitetan prijem velikog broja regionalnih i svjetskih zemaljskih i satelitskih TV programa, koji su odabrani na osnovu kontakta sa našim korisnicima.

Oslobodite se brige oko postavljanja i održavanja svojih antena. Istovremeno korištenje optičkih i koaksijalnih kablova ubrzava instalaciju, smanjuje kompleksnost i potrebu za održavanjem mreže, a sa druge strane omogućuje kvalitetan prenos u jako velikom propusnom opsegu, koji je daleko veći od prenosnog opsega telefonskih parica.

Analogna televizija
Analogna televizija uključuje odabrane informativne, dokumentarne, zabavne i dječije programe na preko 60 kanala, od kojih je većina dostupna na našem jeziku. Pregled kanala možete dobiti ovdje.

Digitalna televizija
Digitalna televizija uključuje preko 160 domaćih, regionalnih i stranih TV kanala različitih žanrova sa više od 10 kanala u visokoj HD rezoluciji.