internetKablovski Internet je broadband (širokopojasni) servis koji omogućuje pristup korisnika globalnoj Internet mreži, korištenjem kablovske infrastukture kojom se distribuira i signal kablovske televizije.

Kablovski internet paketi:

tablicamissnetinternet1
Kablovski internet PRO paketi:

tablicamissnetinternetpropaketi

Prednosti kablovskog interneta:

missnetbullet32 Brz pristup internetu do 95 Mbps/ 6 Mbps
missnetbullet32 Stalni pristup internetu
missnetbullet32 Bez dodatnih troškova (npr. telefonski račun)
missnetbullet32 Bez zauzimanja telefonske linije (telefon/fax će Vam bit dostupan dok ste priključeni na
kablovski internet)
missnetbullet32 Lakoća instalacije i korištenja
missnetbullet32 Štedi vaše vrijeme (lak i brz pristup internetu omogućava vam da riješite sve vaše
internet potrebe u najkraćem mogućem vremenu).

ftthOptički internet (FTTH) je zadnja generacija tehnologije za pružanje širokopojasnog interneta, digitalne i analogne televizije, IPTV-a, telefonije i drugih naprednih servisa. Krajnjem korisniku se daje optičko vlakno za priključak na jedinstvenu komunikacijsku mrežu i pristup navedenim servisima.

FTTH internet paketi:

tablicamissnetoptickiinternetppaketi

FTTH PRO internet paketi:

tablicamissnetoptickiinternetposlovni1

Prednosti optičkog interneta:

missnetbullet32 Postizanje velikih brzina upload-a i download-a
missnetbullet32 Najpovoljnije cijene na BiH tržištu
missnetbullet32 Optička mreža od Korisnika do MISS.NET-ovog distributivnog centra je u
potpunosti pasivna i nema elemenata koji bi mogli da utiču na pouzdanost servisa.
missnetbullet32 Skoro uvijek u 99% vremena brzina korisnikovog pristupa internetu odgovara brzini koju korisnik
plaća, što kod operatera na tržištu na kojem smo prisutni nije slučaj.
missnetbullet32 Mogućnost korištenja čitave palete servisa putem istog terminalnog uređaja
(internet, kablovska televizija, telefonija, VPN,…)
missnetbullet32 Neometan prenos podataka na velike udaljenosti.
missnetbullet32 Mogućnost korištenja statičke javne IP adrese